TIPS I.V.M. DIEFSTAL MET LIST

Er lopen personen met slechte bedoelingen rond die er niet voor terugdeinzen burgers te misleiden. Wees daarom waakzaam!

  • Als iemand aan de deur belt, tracht dan te achterhalen (door via het raam te kijken, via deurspion, ?) wie er voor de deur staat. Zorg er dus voor dat je van in je woning kan controleren wie er aanbelt. Open nooit de deur voor verdachte personen.
  • Doe de achterdeur steeds op slot wanneer je de voordeur openmaakt (met gebruik van de kierstandhouder) voor iemand die je niet kent. Het gebeurt wel eens dat dieven de bewoners aan de praat houden aan de voordeur, terwijl een handlanger het huis via de achterdeur binnenglipt.
  • Laat je niet misleiden door dieven of inbrekers die zich uitgeven voor brandweerlui, politieagenten, enz. Controleer nauwgezet de identiteitsdocumenten van de persoon in kwestie en bel, in geval van twijfel, de politie.
  • Trap niet in de val van mensen die aan de deur komen vragen naar water of geneesmiddelen en doen alsof ze onwel of gewond zijn. Dit soort listen wordt wel vaker gebruikt door dieven, vooral door vrouwen. Maar het kan uiteraard ook wel zijn dat de persoon in kwestie de waarheid vertelt. Daarom kun je hem of haar zeggen dat je de hulpdiensten zal bellen en er professionele hulp onderweg is. Blijf praten met de persoon in kwestie om op die manier hulp/bijstand te bieden.
  • Medewerkers van een instelling zoals een bank, een verzekerings-maatschappij of zelf de thuiszorg komen nooit onaangekondigd. Zij maken altijd vooraf een afspraak.
  • Laat een collectant buiten wachten en doe de deur dicht (of op de kierstandhouder) terwijl je geld haalt. Neem je geldbeugel nooit mee naar de deur. Het is altijd handig om een klein geldbedrag vlakbij de voordeur te leggen.
  • Bewaar thuis geen grote sommen geld of kostbare voorwerpen. Bewaar geld op een bankrekening en kostbare spullen in een bankkluis (indien nodig).

Teru naar vorige pagina