BRANDPREVENTIE - GEVAARLIJKE PRODUCTEN

Brandpreventie - Gevaarlijke producten

Garages en kelders zijn geliefde opbergplaatsen waar verfpotten, verdunners of ether worden bewaard - een voor een producten die gemakkelijk ontbranden.

  • Als al die producten daadwerkelijk moeten worden bewaard, zorg er dan in ieder geval voor dat de verpakking goed is afgesloten.
  • Bewaar ze bij voorkeur in een hermetisch afgesloten verpakking; dat voorkomt dat dampen vrijkomen.
  • Verlucht het vertrek waar je ze bewaart regelmatig en rook er nooit.
  • Om de rest van het appartement(sgebouw) tegen de vele risico?s in de garage te beschermen, is het raadzaam een brandwerende deur te installeren tussen de garage en de andere delen van het appartementsgebouw.

Teru naar vorige pagina