BELANG VAN SOCIALE CONTROLE

Ook sociale controle is cruciaal om het risico op inbraak te verminderen. Sensibiliseer de burgers over het belang van een goede relatie met de buren. Volgende tips kunnen de wederzijdse 'burenhulp' stimuleren.

  • Neem zelf als eerste het initiatief. Als je iets verdachts merkt rond het huis van de buren, vertel hen dat dan ook. Als de buur niet aanwezig is, bel je naar de politie om dit te rapporteren.
  • In geval van afwezigheid kan je de politiediensten van jouw stad/gemeente vragen om een oogje in het zeil te houden. Je kan een aanvraag indienen bij de plaatselijk politiekantoor of via www.policeonweb.be. Uiteraard kunnen ze niet vaker dan een of twee keer per dag langs je woning rijden. Houd daar rekening mee. Breng buren en familie dus op de hoogte als je voor een tijdje weg bent van huis (vakantie, ziekenhuisopname). Vraag dat enkel aan mensen die je goed kent en vertrouwt. Adviseer hen bij mogelijke verdachte bewegingen onmiddellijk de politie te contacteren.
  • Meld steeds problemen die de veiligheid kunnen aantasten (bv. een kapotte lamp, welig tierende struiken die de zichtbaarheid belemmeren) aan de verantwoordelijke stads- of gemeentediensten.
  • Schakel bij afwezigheid jouw telefoonoproepen door naar een ander toestel, bv. jouw mobiele telefoon, de telefoon van vrienden of familie, ...

Teru naar vorige pagina