ALARMSYSTEEM

Alarmsysteem - Buitensirene

Een zichtbaar alarmsysteem (sticker, buitensirene, buitenflash) kan geen inbraak voorkomen, maar kan een inbreker wel afschrikken. In meer dan de helft van gevallen laten indringers een gebouw met een alarm links liggen, zo blijkt uit onderzoek.

Een alarmsysteem laat toe verdacht gedrag onmiddellijk te detecteren en de bewoners te waarschuwen. Bovendien draagt het eveneens bij tot het beperken van de tijd die de inbreker in het gebouw aanwezig is, van de buit of van de omvang van het vandalisme. Want wanneer een alarm afgaat,wordt de situatie oncomfortabel en kan een interventie van de bewoner of een extern agent zich elk moment voordoen. Er blijft dan nog maar weinig tijd over voor de inbreker om zijn slag te slaan.

 • Een alarminstallatie kan heel nuttig zijn, maar is niet gratis. Ga eerst na of je jouw eigendom niet met een aantal kleinere aanpassingen bijkomend kunt beveiligen. Doe daarvoor beroep op een deskundig vakman.
 • Wie een alarminstallatie wil aanschaffen, moet zich er vooral voor hoeden de goedkoopste oplossing te kiezen. Een goed systeem is voorzien van de vermelding "designed conform EN50131".
 • Telkens je jouw woning, zelfs maar voor enkele minuten verlaat, moet je het alarm activeren.
 • Het is niet wettelijk verplicht om een alarmsysteem aan te sluiten bij een alarmcentrale. Het biedt wel veel voordelen. De firma bewaakt het pand en treedt op in de plaats van de gebruiker. Echt of loos alarm? De centrale controleert en verwittigt de gebruiker om ter plaatse te gaan, alsook indien nodig de politie. Ze kan, indien de gebruiker dit uitdrukkelijk wenst, hiervoor ook een beroep doen op professionele bewakingsagenten.

Aangifte

Het is belangrijk dat de politie zo snel mogelijk de exacte plaats kent waar een alarm in werking is getreden. Hoe meer details bekend zijn over de plaats, hoe sneller de politie ter plaatse kan zijn en hoe beter zij de veiligheid van burgers kan garanderen.

Daarom moeten alarmsystemen vanaf 1 september 2009 verplicht geregistreerd worden op de website www.police-on-web.be. Alle gegevens komen in een databank terecht die ervoor moet zorgen dat de politie efficiënt en snel kan optreden bij onraad.

 • Als het alarmsysteem aangesloten is op een alarmcentrale, moet de gebruiker niets doen. De alarmcentrale neemt de registratie volledig voor zijn rekening. Om zeker te zijn dat het alarm geregistreerd werd, adviseer de burgers contact op te nemen met de leverancier van het alarm/alarmcentrale. Het komt immers voor dat ook deze centrales niet in regel zijn!
 • Wie niet aangesloten is op een alarmcentrale moet via www.police-on-web.be :
  • Zijn alarmsysteem binnen de 10 dagen na het eerste gebruik registreren.
  • Nieuwe gegevens of de annulatie van een alarmsysteem ook binnen de 10 dagen melden. Zijn gegevens moeten bovendien jaarlijks bekrachtigd worden.
 • Om jouw alarmsysteem te registreren heb je een elektronische identiteitskaart (eID + pincode), een eID-kaartlezer en internetverbinding nodig.
 • Surf naar www.police-on-web.be en volg deze stappen:
  • 'Alarmsystemen'
  • 'Beheer alarmsystemen': kies jouw profiel, vul vervolgens je persoonsgegevens in en meld jouw alarm aan. Volg daarna de vaste procedure.
  • Registratie goed doorlopen? Dan ontvang je meteen je gebruikersnummer. Bewaar dit goed want in geval van een alarmmelding moet je dit meedelen aan de politiediensten.
  • Voor wijzigingen aan jouw systeem of de jaarlijkse validatie kan je eveneens terecht op www.police-on-web.be.

Installatie en onderhoud

De installatie van een alarmsysteem vergt wel wat technische kennis met betrekking tot de opbouw van een alarmsysteem en de bijhorende componenten. De installatie wordt daarom best uitgevoerd door een erkende beveiligingsfirma, tenzij de gebruiker zelf over de nodige vaardigheden beschikt. Ga wel regelmatig na of het systeem nog degelijk werkt.

 • Wanneer je de woning betreedt, moet je de code van het alarm ingeven (of moet de badge gelezen worden) op het controlepaneel. Het controlepaneel A & B moet dus gemakkelijk bereikbaar zijn. Maar dat wil zeggen dat het ook gemakkelijk bereikbaar is voor de inbreker. Als het toetsenbord en de centrale (die de hele installatie beheert) één geheel vormen, houdt dit bijgevolg risico?s in.
 • De detector tast de ruimte af op zoek naar verdachte bewegingen. Zorg ervoor dat het detectorsysteem is geïnstalleerd op een plaats waar het een goed zicht heeft en dus bijvoorbeeld niet achter een deur.
 • Het is ook mogelijk om een paniekknop te installeren in de omgeving van de slaapkamer. Als je merkt dat er iemand in het huis is binnengedrongen, zonder dat het alarm is afgegaan, kan je nog altijd de paniekknop gebruiken. Opgelet: wettelijke bepalingen regelen het gebruik van paniekknoppen als uw installatie aangesloten is op een alarmcentrale.
 • Om het controlepaneel te activeren of te deactiveren, kan je een afstandsbediening gebruiken. Het voordeel van een afstandsbediening is dat het paneel niet in de buurt van de voordeur geïnstalleerd hoeft te worden. Toch moet je er op letten dat de afstandsbediening niet in handen van een inbreker mag vallen! Aangezien deze handeling van op afstand gebeurt, moet je in staat zijn je ervan te vergewissen dat het inschakelen of uitschakelen van het systeem goed ontvangen werd door de centrale. Deze oplossing is dus misschien wel praktisch, maar is niet ideaal wat veiligheid betreft.
 • De installatie van een buitensirene C gaat best gepaard met de installatie van flash zichtbaar van op de openbare weg (verplicht), idealiter buiten bereik van personen met slechte bedoelingen. In geval van alarm mag de sirene slechts 3 minuten en bij sabotage 8 minuten geluid maken.
 • De installatie van magnetische contacten D op ramen, deuren maakt een snelle, goedkope en relatief betrouwbare detectie mogelijk (weinig valse alarmen). Dit type detector kan echter makkelijk geneutraliseerd worden, bv. door het plaatsen van een magneet. Ook als de ruit stukgeslagen wordt en de inbreker de woning binnendringt zonder de raam te openen (en de twee delen van het magneetcontact dus niet gescheiden worden), zal er geen alarm afgaan. Verder zal een open magnetisch contact zich niet automatisch herladen.
 • De installatie van volumetrische infrarooddetectoren E binnenin te beveiligen ruimten bieden een hoger veiligheidsniveau maar het risico op valse alarmen is groter als de installatieprincipes niet voldoende gerespecteerd worden. Deze detectoren zijn niet verenigbaar met de aanwezigheid van dieren (wegens het grote risico op valse alarmen).
 • Een aantal detectoren "double technologie" F (infrarood + radar) kunnen het risico op valse alarmen beperken en zijn in een aantal gevallen verenigbaar met de aanwezigheid van kleine dieren.
 • De combinatie van een perimetrische (magnetische contacten) en volumetrische detectie biedt meer soepelheid om een hoger veiligheidsniveau te bereiken. Maar de kost zal uiteraard navenant zijn.
 • Het is belangrijk zeer goed te weten hoe het alarmsysteem werkt om loze alarmmeldingen te voorkomen. Activeer steeds het alarm, ook al verlaat je het huis voor maar een paar minuutjes, om iemand die op vinkenslag ligt, geen kans te geven om zijn slag te slaan.
 • Als gebruiker van een alarmsysteem is het verplicht jaarlijks een onderhoud van het systeem uit te laten voeren. Dit kan de gebruiker zelf doen of laten verrichten door een erkende beveiligingsfirma (die een attest afleveren).

Bekabeling

 • Hou er rekening mee dat de beveiliging die draadloze systemen bieden, vaak erg beperkt is.
 • Om energie te sparen, zullen de passieve infrarooddetectoren van een draadloos systeem de omgeving slechts elke paar minuten controleren, waarna ze terug naar de slaapstand gaan. Bij bekabelde systemen garanderen de verbindingen tussen de detectoren en de controle-uitrusting daarentegen een permanent overzicht en een permanente controle van de situatie. In geval van een stroompanne, wordt overgeschakeld op batterijvoeding. Bij draadloze systemen moeten de batterijen op geregelde tijdstippen worden gecontroleerd en vervangen (Let op: ga niet af op het houdbaarheid dat door de fabrikanten aangegeven wordt. Zij zijn immers vaak te optimistisch).
 • De radiosignalen, die de componenten gebruiken om te communiceren, kunnen al dan niet opzettelijk onderbroken worden. Om dit te vermijden, kan een dubbele frequentie worden gebruikt. Goede systemen hebben eveneens een persoonlijke code, waardoor een verstoring van de radiosignalen door andere systemen in de omgeving kan worden vermeden.
 • Als de technische en esthetische eisen het toelaten, kies dan idealiter voor de installatie van een traditioneel alarmsysteem waarvan alle bestanddelen aan de centrale aangesloten zijn door middel van een kabel.

Gaat het inbraakalarm af? Volg dan deze stappen:

 • Controleer of het wel degelijk gaat over een (poging tot) inbraak. Wijst er iets op een inbraak: inbraaksporen, een verdacht voertuig, voetstappen in de tuin, vreemd geluid in huis, enz.? Of gaat het om een vals alarm? Vergat een huisgenoot misschien bij het binnengaan het alarm te deactiveren, loopt de hond rond in de alarmbewaakte zone, is er een raam blijven openstaan, enz.?
 • Bel het nummer 112, als je weet dat het geen loos alarm is. Vermeld:
  • Jouw naam en telefoonnummer.
  • Het gebruikersnummer van het alarmsysteem.
  • Hoe je controleerde dat het geen vals alarm was.
  • In welk deel van het pand er iets aan de hand is.
 • Ga ter plaatse. Wanneer de politie arriveert, moet er ook iemand bij het pand zijn. Die moet de politie binnenlaten en het alarmsysteem kunnen uitschakelen. Je mag ook een contactpersoon of een bewakingsagent sturen. Let er wel op dat de politie altijd als eerste het pand binnengaat. Zij zijn het best opgeleid, uitgerust en bevoegd om risico?s te beoordelen en inbrekers in hun kraag te vatten.
 • Let op! De beheerder van het noodnummer behandelt soms een alarmmelding niet onmiddellijk als:
  • Het alarmsysteem niet werd gecontroleerd.
  • Je de verplichte inlichtingen niet doorgaf.
 • Pas op, het is verboden:
  • Het nummer 112 op te roepen zonder dat je hebt nagegaan of het al dan niet om een echt alarm gaat.
  • Om het alarm te melden aan andere nummers dan 112.
  • Om een alarm te melden door middel van een ingesproken bericht op een automatisch meldsysteem. Zulke automatische meldsystemen bezetten de telefoonlijnen van de politie en die moeten vrij blijven voor noodoproepen?
 • Is er sprake van een vals alarm? Dan mag de politie de buitensirene en het licht neutraliseren, met alle middelen en zonder jouw toestemming. Maar ze mogen het gebouw wel niet binnendringen. Wie de regels overtreedt, maakt kans op een boete. Wie de politie laat uitrukken voor een vals alarm, riskeert een retributie te moeten betalen. De politiediensten moeten namelijk altijd paraat staan voor echte ongevallen.

Teru naar vorige pagina