KOEPEL

Koepel

Koepels worden vaak gebruikt in aanbouw en zijn makkelijk open te krijgen door inbrekers. Ze beveiligen is daarom een must A.

  • Voorzie een inbraakwerende koepel vervaardigd uit plastiek of polycarbonaat.
  • De montage van een koepel is van cruciaal belang. Omdat de montage doorgaans van buitenaf gebeurt, is het belangrijk maatregelen te nemen om te voorkomen dat de koepel van buitenaf kan worden losgemaakt. Koepels die zijn vastgemaakt met eenrichtingsschroeven B bieden een verhoogde beveiliging in vergelijking met gewone schroeven. Houd er wel rekening mee dat de koepel achteraf niet meer makkelijk kan worden vervangen. Het alternatief is dat je verschillende soorten van minder evidente schroeven gebruikt. Op die manier kan je de inbreker vertragen in het openbreken van de koepel.
  • Als je twijfelt aan het inbraakvertragende effect van een bepaald systeem, voorzie dan een bijkomende beveiliging aan de binnenkant om indringing te beletten. Opteer bijvoorbeeld voor inbraakvertragend glas, een plaat in polycarbonaat of traliewerk onder de koepel. Wordt er gekozen voor een anti-inbraakrooster, kies dan voor traliewerk bestaande uit buizen waarin zich massieve stalen staven bevinden. Die staven kunnen niet worden doorgezaagd, omdat ze meedraaien met de beweging van de zaag.

Teru naar vorige pagina