DEURBEL - PARLOFOON/VIDEOFOON

Deurbel Parlofoon Videofoon

De meeste huizen beschikken over een deurbel. Die dient om de bewoners te laten weten dat er iemand aan de deur staat. Maar vergeet niet om door het raam te kijken voor je de deur openmaakt.

Sommige woningen hebben een parlofoon/videofoon. Zo kunnen bewoners vooraf vragen wie er aan de deur staat. Toch blijft het belangrijk om even te controleren wie er voor de deur staat, alvorens u ze openmaakt.

  • Let in het geval van de videofoon wel op dat er voldoende licht is om personen te kunnen herkennen die voor de deur staan.
  • Opgelet! Een videofoon valt in principe niet onder de camerawetgeving. De finaliteit van een videofoon is immers te verifiëren wie er voor de deur staat, niet het bewaken van goederen en personen. Dit betekent dat een aangifte bij de privacycommissie niet noodzakelijk is, evenmin het ophangen van een pictogram. Beschikt de videofoon over een registratiefunctie, dan is de camerawetgeving normaliter wel van toepassing!

Teru naar vorige pagina