RONDSLINGEREND MATERIAAL

Rondslingerend materiaal

Voorwerpen die rond de woning blijven liggen en die een inbreker kan gebruiken om je woning binnen te dringen, maken de woning tot een gemakkelijk doelwit voor ongewenste bezoekers. Jij moet er steeds over waken dat je het inbrekers niet net nog gemakkelijker maakt.

  • Laat geen ladders, vuilbakken en andere voorwerpen waarvan inbrekers dankbaar gebruik kunnen maken achter in jouw tuin. Meer nog: bewaar het materiaal achter slot en grendel of berg het op in de garage of in het tuinhuis.
  • Verwijder overblijvende stenen en bouwmateriaal zo snel mogelijk, of bewaar ze achter slot en grendel.
  • Sluit het tuinhuis of de schuur af.
  • Bewaar gereedschap in de mate van het mogelijke binnenshuis.
  • Zet de verpakking van bijvoorbeeld een nieuwe computer niet bij het huisvuil ; dit trekt immers de aandacht van personen met slechte bedoelingen.

Teru naar vorige pagina