RAAM

Modus operandi

Heel wat inbraken gebeuren via een raam. Een greep uit de methodes die inbrekers hanteren A & B :

 • Een raam forceren (net zoals een deur).
 • Een raam inslaan is de gemakkelijkste, maar ook wel luidruchtigste werkwijze; daarom is ze niet zo populair.
 • Uitsnijden of uitnemen van een raam.
 • Uit elkaar halen van vensterdeuren.
 • Een gat maken ter hoogte van de deurkruk met een stang om de vensterdeur te openen.
 • ...

Dat maakt van ramen een kwetsbaar punt. De zwakke plekken van ramen waarmee de burger rekening dient te houden zijn:

 • Een zwakke omkadering van het raam en een onvoldoende verankering in de muur.
 • Speling waardoor greep op een raam wordt geboden om het te forceren.
 • Geen inbraakwerende beglazing.
 • Ramen op het gelijkvloerse niveau zijn vaak het eerste doelwit van inbrekers.

Een regel die van toepassing is op elk raam: zorg ervoor dat het raam stevig is verankerd in het frame en het metselwerk. En zoals geldt voor elk gevelelement, moet een raam eveneens als geheel beschouwd worden. Daarom is het belangrijk dat alle onderdelen van het raam hetzelfde weerstandsniveau bieden.

Nieuwe ramen

Let bij de keuze van nieuwe ramen op volgende punten:

 • Maak het raamkozijn zo goed mogelijk vast in het metselwerk van het gebouw. In functie van de afmetingen van het raamkozijn, zal het belangrijk zijn het aantal verankeringspunten te vermeerderen.
 • De ramen worden bij voorkeur aan de binnenzijde met glaslatten vastgezet. Is dat niet het geval, kies dan voor eenrichtingsschroeven (kunnen enkel vastgedraaid worden, zonder speciaal materiaal kunnen ze niet losgeschroefd worden).
 • Ramen in hout, pvc, aluminium of staal kunnen een degelijke weerstand bieden tegen inbraak. Voor een raamkozijn in hout en aluminium is het aangeraden om een voldoende dik profiel te nemen. Een chassis in pvc moet versterkt worden met gegalvaniseerd staal.
 • Het glaswerk is ontegensprekelijk een zwakke plek. Opteer dan ook voor inbraakvertragend glas, zoals gelaagd glas met minstens vier lagen PVB (conform EN 356). Let erop dat de glaslatten stevig bevestigd zijn. Deze worden aan de binnenzijde van het raamwerk vastgemaakt.
 • In geval van naar buiten draaiende ramen: installeer dievenklauwen (pin die aan de scharnierzijde in het raam wordt aangebracht en die past in een opening in het raamkozijn).
 • Hoeven bepaalde ramen niet per se open? Opteer dan voor vaste ramen.
 • Geef de voorkeur aan vergrendelbare raamkrukken C (voorzien van een slot), zodat het raam niet kan worden geopend in geval van het ingooien van een raam . Laat echter nooit de sleutel op het slot zitten. Voorzie voor alle ramen gelijksluitende sloten (zo kan je met één sleutel de verschillende ramen openen).
  |DEMO Vergrendelbare raamkrukken|
 • Zorg voor een beveiliging tegen het uitlichten van de vleugel, m.a.w.
  • Voorzie het beslag van een schoot met paddestoelnokken D & E (in een meerpuntsluiting). Het aantal paddenstoelnokken wordt bepaald door de afmetingen van het raam.
   |DEMO Paddestoelnokken|
  • Voorzie een bevestiging van de profielen, afhankelijk van de lengte, het aantal en de plaatsing van de schroeven.
  • Installeer een versterkte aluminium onderdorpel, indien mogelijk.
 • Het is ook mogelijk om een geïntegreerde meerpuntsluiting te voorzien bij nieuwbouw.

Let erop dat de nieuwe ramen steeds overeenstemmen met weerstandsklasse 2 van de Europese normen 1627-1630.

Bestaande ramen

Op de markt zijn heel wat beveiligingssystemen verkrijgbaar die ramen kunnen versterken. De beveiliging van een raam moet echter als één geheel beschouwd worden: een raam wordt niet beveiligd door er maar één onderdeeltje van aan te pakken. Alles begint bij een goede kwaliteit van de raamprofielen.

Voor bestaande ramen gelden andere beveiligingsmaatregelen dan voor nieuwe ramen.

 • Een opzetgrendel F, G, H & I is een goede oplossing om bestaande ramen extra te beveiligen. Controleer of de opzetgrendels stevig bevestigd zijn. Het verdient aanbeveling om scharnieren met dievenklauwen te gebruiken om zo te vermijden dat raamvleugels worden losgerukt.
 • Bestaande ramen zijn vaak nog voorzien van espagnoletsloten: deze zetten boven- en onderaan een schuifgrendel in beweging. Voor grote dubbele ramen of glazen deuren is het espagnoletslot te zwak. Een meerpuntsvergrendeling is dan beter. Beveilig oude spanjoletten op goedkope wijze door een hangslotje te plaatsen door de stang.
 • Enkele beglazing kan vervangen worden door gelaagd glas (EN 356), maar je controleert best eerst of het raamwerk daar wel voor geschikt is. Het komt soms immers goedkoper uit om het gehele raamwerk te vervangen.
 • Gebruik twee oplegsloten voor tuimel- of valramen van meer dan een meter hoog en/of breed.
 • Als het raam nooit wordt geopend, schroef je het best dicht.
 • Traliewerk J vormt ook een manier om minder sterke ramen te beveiligen. Houd er wel rekening mee dat traliewerk het esthetische uitzicht van het huis heel erg kan veranderen. Ter informatie: de metalen staven waaruit traliewerk bestaat, moeten minstens een diameter van 15 mm hebben en tussen elke staaf mag er maar maximum 12 cm gelaten worden.

Beglazing

De beglazing vormt doorgaans een zwak punt in de beveiliging tegen inbraak. Soms worden ruiten vernield om de raam- of deursloten te kunnen manipuleren. Toch is het eerder uitzonderlijk dat een dief via een aan diggelen geslagen venster naar binnen klimt, wegens het gevaar op verwonding.

Wat de beglazing betreft, is het belangrijk met een aantal aspecten rekening te houden:

 • Het type glas (dikte, aantal polyvinylbutyral-lagen)
 • De plaatsing van het glas (doorgaans gelaagd glas aan de binnenzijde)
 • De plaatsing van steunblokjes en afstandhouders
 • De bevestiging van de glaslatten

Voor de correcte plaatsing van gelaagd of dubbel glas in een raam dienen de glaslatten bij voorkeur breed genoeg te zijn (min. 15 mm). Let op! Elk inbraakwerend glas verliest zijn waarde als het glasraam slecht geplaatst is. Volg daarom de montagevoorschriften of raadpleeg een geregistreerde vakman.

Verschillende glassoorten

Weerstand Positieve aspecten Negatieve aspecten
Enkel glas Beperkte schokweerstand
 • Grote afmetingen
 • Goedkoop
 • Optisch perfect
 • Groot risico op verwondingen
 • Onmiddellijke vervanging wordt aangeraden
Gehard glas Goede weerstand tegen zachte schokken
 • 5 keer meer weerstand dan enkel glas
 • Weinig risico op verwondingen
 • optische afwijkingen
 • risico op spontane breuken
 • Onmiddellijke vervanging wordt
Dubbel glas
 • Ontradend effect
 • Onaangenaam effect indien gebroken
 • Risico op verwonding
 • Onmiddellijke vervanging wordt aangeraden
Gewapend glas Beperkte schokweerstand
 • Niet-esthetisch
 • Optische variaties
 • Onmiddellijke vervanging wordt aangeraden
Gelaagd glas Zeer goede schokweerstand
 • Grote afmetingen
 • Zeer beperkt risico op verwondingen
 • Industrieel product
 • Akoestische isolatie
 • Bescherming kleuren
 • Beschermt nog steeds na het breken van beglazing.

Let op! In woongebieden en huizen dient de beglazing van nieuwe ramen/vensterdeuren te beantwoorden aan de Belgische norm NBN S23-002 inzake veiligheidsbeglazing. Hierbij wordt vooral de klemtoon gelegd op de bescherming van personen tegen verwondingen en doorvallen.

Wat bepaalt deze norm nu inzake woningen?

 • Er bestaat geen risico als de hoogte van de borstwering hoger is dan 90 cm. Voor deze ramen stelt de norm geen eisen.
 • Als de hoogte van de borstwering lager is dan 90 cm, bestaat er een risico op verwondingen. De norm stelt de plaatsing van gehard of gelaagd glas voorop, afhankelijk van het type raam.
 • Als de hoogte van de borstwerking lager is dan 90 cm en de doorvalhoogte hoger is dan 150 cm, is er sprake van een doorvalrisico. In dit geval is volgens de norm enkel gelaagd glas een optie, gehard glas is niet toegelaten.

Enkele beglazing

In zijn normale uitvoering is glas heel fragiel en breekbaar met maar weinig of helemaal geen inbraakwerende of impactbestendige eigenschappen. Daarom wordt steeds geadviseerd om enkele beglazing te vervangen door dubbele beglazing met minstens één glasvlak in gelaagd glas.

Dubbele beglazing

Ook dubbele beglazing biedt nauwelijks veiligheid tegen inbraak: het kan de inbreker hoogstens een beetje vertragen.

Vroeger gaf dubbele beglazing een ruime knal als het stukging, tegenwoordig maakt het een normaal breekgeluid.

Er bestaat eveneens inbraakwerend dubbel glas. Dit is duurder dan gewoon dubbel glas, maar is zeker het overwegen waard voor gelijkvloerse ramen in een nieuwbouw.

Gehard glas

Gehard glas is ongeveer vijf keer sterker dan gewoon glas van dezelfde dikte. Er is dus een stevigere tik vereist om het stuk te krijgen. Gehard glas kan gebruikt worden aan de buitenkant, in combinatie met gelaagd glas aan de binnenkant. Gehard glas behoudt echter zijn spanning niet, zodat het niet geschikt is voor trappen, afschermingen en dergelijke. Gehard glas biedt eveneens geen doorvalbeveiliging, in tegenstelling tot gelaagd glas.

Wanneer de druk te hoog wordt op een bepaald punt, bijvoorbeeld wanneer het glas wordt bewerkt met een puntig voorwerp en een hamer, zal het glas uiteenvallen in kleine, ongevaarlijke stukjes (korreltjes), wat niet inbraakveilig is.

Gelaagd glas

Gelaagd glas K, L & M betekent een extra obstakel voor dieven en is de enige glassoort die een minimale bescherming garandeert tegen inbraak. Dat vormt alvast een goede reden om het te gebruiken. Dit soort beglazing kan worden geïnstalleerd voor verschillende beveiligingsniveaus, van vandalisme en inbraak, tot schoten uit een vuurwapen.

Gelaagd glas is een veiligheidsbeglazing bestaande uit twee of meer glaslagen waartussen een aantal polyvinylbutyral-lagen (PVB) worden aangebracht. Polyvinylbutyral is een glasheldere kunststof die de ruit taai maakt. Na het aanbrengen van butyral wordt de perfecte hechting verkregen door een thermische behandeling onder druk.

Bij dubbele beglazing wordt het gelaagde glas aan de binnenzijde van het raam geïnstalleerd, om de schade in het huis tot een minimum te beperken. Dit behoedt de bewoner eveneens voor snijwonden, wanneer die tegen het glas aan botst. Bovendien belemmert het de toegang voor de inbreker die eerst de enkele glaslaag moet breken aan de buitenkant en vervolgens de glassamenstelling met de PVB-lagen moet aanpakken. De inbraakvertragende waarde van het glas hangt in hoofdzaak af van het aantal PVB-lagen (normaliter minimum 4 PVB-lagen).

Een greep uit de voordelen van gelaagd glas:

  Gelaagd glas
 • Door zijn PVB-structuur laat gelaagd glas geen UV-stralen door, waardoor er geen risico is op verkleuring van geëtaleerde voorwerpen.
 • Bij een eventuele breuk van de beglazing blijven de glasscherven aaneen dankzij de hechting van de kunststoffolie(s). Vandaar dat het mogelijk is om na glasbreuk de beglazing te laten zitten zonder dat deze meteen vervangen moet worden.
 • De PVB-laag verkleurt niet onder invloed van daglicht of kunstmatig licht. Gelaagd glas dient geplaatst te worden in een aangepast raamkader, d.w.z. één dat voldoende weerstand biedt.
 • Gelaagd glas biedt verhoogde geluidswerendheid door de aanwezigheid van PVB-lagen tussen de glaslagen (klassieke PVB-lagen hebben maar weinig invloed op de geluidsisolatie).

Bijkomende maatregelen voor ramen

Valbeugel

Een valbeugel zorgt ervoor dat het kipsysteem van een raam niet geforceerd kan worden. Als de beugel goed gemonteerd werd, kan deze een inbreker verhinderen via een uitzetraam of valraam naar binnen te klimmen. Bij ramen kleiner dan 50 x 17 cm is een valbeugel niet noodzakelijk, aangezien deze niet binnen te klimmen zijn.

Raamkierstandhouder

Een raamkierstandhouder N zorgt ervoor dat een raam slechts op een kier kan worden geopend. Deze maatregel is het meest geschikt voor vertrekken die geventileerd moeten worden (bv. wanneer er kleine kinderen aanwezig zijn). Slotvaste kierstandhouders genieten de voorkeur. Wijs de burger er meermaals op ramen steeds te sluiten als hij/zij de woning verlaat.

Rolluiken

Hoewel volledig neergelaten rolluiken O een bepaald gevoel van veiligheid creëren, bieden ze op zichzelf onvoldoende bescherming tegen inbraakpogingen langs het buitenschrijnwerk. Het gevelelement zelf dient voldoende weerstand te bieden. De rolluik is slechts een bijkomend obstakel (werkt slechts wanneer deze volledig neergelaten is). Hetzelfde geldt voor samendrukbaar hekwerk voor ramen.

Om rolluiken meer doeltreffend te maken wat inbraakwerendheid betreft, moet de plaatsing van rolluiken steeds gepaard gaan met bijkomende maatregelen om het schrijnwerk en de beglazing te verstevigen.

Waarom zou jij de burgers adviseren een rolluik te plaatsen?

 • Een rolluik met ophefbeveiliging heeft het voordeel dat deze beveiliging automatisch in werking treedt wanneer de inbreker probeert de rolluik van buiten uit te openen. Een metalen veer zorgt ervoor dat het rolluikblad niet rond de oprolas draait, maar tegen de bovenkant van de rolluikkast stoot (de kast moet bovendien goed vastgemaakt zijn door middel van bouten).
 • Door de installatie van stormhaken belet je een inbreker het rolluikblad gemakkelijk uit de zijgeleidingen te lichten.
 • Voorzie verder ook andere elementen ter versteviging van rolluiken: een veiligheidsslot, een veiligheidsgrendel, een veiligheidsschoot, een versterkte onderlat en versterkte geleiders.
 • Verkies een rolluik met een elektronische sturing die automatisch sluit wanneer het donker wordt en zich 's ochtends weer vanzelf oprolt. Op die manier geef je de indruk dat het huis bewoond is. Opteer voor een rolluik met buismotor: deze biedt een bijkomende ophefbeveiliging.

Op Europees niveau werden Europese normen uitgewerkt om een minimaal niveau van kwaliteitsvolle beveiliging te garanderen (EN 1627-1630 weerstandsklasse 2).

Teru naar vorige pagina